CaMa

33 teksty – auto­rem jest Ca­Ma.

-Ja już nie mam serca.
-Zap­ro­pono­wałabym Ci mo­je, ale jest połamane. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 23 stycznia 2010, 09:20

Ona: Wy­kaso­wałam twój nr już z 50 ra­zy. Tyl­ko po to by go za chwi­le wpi­sać od no­wa, bo prze­cież znam go na pa­mięć. Jes­teś ta­ki bólem, który nie wypłynie ra­zem z [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 55 fiszek • 21 stycznia 2010, 11:29

-po­wiedź coś.
-ale co Ci mam powiedzieć?
Że będzie dob­rze? Nie wiem, czy będzie, nie chcę Ci nic obiecywać.
Że masz się nie mar­twić? Mar­tw się, prze­myśl wszystko.
Je­dyne co Ci mogę obiecać to to, że będę przy Tobie. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 20 stycznia 2010, 18:15

Nie wie­działam, ze świat ba­jek nie is­tnieje nap­rawdę. To było mo­je pier­wsze, wiel­kie rozczarowanie. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 18 stycznia 2010, 22:01

01:01, kocham cię.
02:02, kocham cię.
03:03, kocham cię.
04:04, kocham cię.
05:05, kocham cię.
06:06, kocham cię.
07:07, kocham cię.
08:08, kocham cię.
09:09, kocham cię.
10:10, kocham cię.
11:11, kocham cię.
12:12, kocham cię.
13:13, kocham cię.
14:14, kocham cię.
15:15, kocham cię.
16:16, kocham cię.
17:17, kocham cię.
18:18, kocham cię.
19:19, kocham cię.
20:20, kocham cię.
21:21, kocham cię.
22:22, kocham cię.
23:23, kocham cię.
00:00, kocham cię.
kocham cię
całą dobę,
wy­powiadam to co godzinę
a oprócz złama­nego ser­ca na­dal nic mam z tej miłości . 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 grudnia 2009, 16:05

-zmieniłaś się..
-zmieniłam się? ja nig­dy nie byłam sobą. zaw­sze byłam tą, którą chciałeś żebym była, na­wet wbrew włas­nej wo­li. byłam twoim ideałem. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 28 grudnia 2009, 09:57

to smut­ne, że nie widzę już w Twoich oczach siebie. a sko­ro nie ma mnie tam, nie mam co szu­kać i w sercu. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 27 grudnia 2009, 10:35

-Przepraszam.
-Za co?
-Za zep­su­te święta.
-Ale Ty mi wca­le nie zep­sułeś świąt wręcz prze­ciw­nie są cudowne...
-Nie kocham Cię już. 

myśl
zebrała 117 fiszek • 26 grudnia 2009, 23:00

Chcesz uciekać?
- Nie, po­jechać tam
gdzie uśmiech wra­ca na twarz
a oczy odzys­kują blask 

myśl
zebrała 20 fiszek • 7 grudnia 2009, 15:12

Może nie naj­ważniej­sze jest chcieć iść z kimś do łóżka, ale chcieć wstać następne­go dnia ra­no i zro­bić so­bie nawza­jem herbatę 

myśl
zebrała 6 fiszek • 5 grudnia 2009, 17:39
CaMa

Być kobietą to strasznie trudne zajęcie, bo polega głównie na zadawaniu się z mężczyznami

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

CaMa

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność